Jak wpłynąć produktywność pracownika?

Produktywność pracownika, czyli jego wydajność pracy określa jak pracownik jest skuteczny, czy efekty jego pracy są dla pracodawcy zadowalające i co najważniejsze czy przynoszą firmie oczekiwane zyski. Wydajność pracownika można mierzyć oraz wpływać na czynniki, które mają znaczenie dla produktywności pracownika. Jest to istotne, gdyż przekłada się na zyski w firnie.

Co wpływa na wydajność pracownika?

Czynniki wpływające na poziom wydajności pracy pracownika to m.in.:

  • kapitał ludzki, czyli doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pracownika, ale także zaangażowanie i umiejętności interpersonalne, motywacja. W tym określeniu zawiera się również warunki pracy i zaplecze techniczne stosowane w firmie, które mają wpływ na efektywność i niezawodność działań;
  • organizacja pracy, w której zawiera się system zarządzania zespołem i jego pracą, ale też więzi, które łączą pracowników różnych szczebli oraz system płac, premii czy benefitów pozapłacowych.

Właśnie te elementy muszą być dopracowane, aby oczekiwać wzrostu wydajności pracy. Zwiększenie produktywności pracowników umożliwia rozkwit prowadzonej działalności. Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu zasobami ludzkimi możliwa jest:

  • redukcja kosztów,
  • zniwelowanie marnotrawstwa,
  • skuteczne wykorzystanie know-how lub umiejętności zatrudnionych.

Mierzenie produktywności pracowników pozwala na analizę, dzięki której można wyciągnąć wnioski co do możliwości zwiększenia efektywności. Współcześnie w pomiarze efektywności pomagają specjalne programy, które odliczają czas pracy lub czas pracy nad konkretnym zadaniem. Specjalne programy umożliwiają zastosowanie funkcji takich jak funkcja przydzielania zadań, określanie terminu zakończenia zadania czy kontrolowanie czasu poświęconego na konkretne zadanie.

Osoby zatrudnione powinny mieć również możliwość wypowiedzenia się co do warunków pracy i przeszkód, jakie stoją im na drodze do osiągnięcia wyższej produktywności. W odpowiedzi na zgłoszone komentarze można poprawić system działania w firmie, co podniesie produktywność w przedsiębiorstwie. Programy nadzorujące pracowników umożliwiają także analizę raportów z postępów w realizacji zadań. Dzięki temu można w odpowiednim czasie zauważyć pracę przebiegającą w niestandardowo niskim tempie. Takie obniżenie tempa pracy może być spowodowane wydarzeniami losowymi lub lenistwem.
Łatwym sposobem na oszacowanie produktywności pracowników może być zmiana warunków pracy na lepsze(np. wprowadzenie odpowiednich programów).
Początkowo warto sprawdzić wydajność całego zespołu, grupy lub danego działu, a dopiero później w kierunku każdego z pracowników.

Co realnie wpływa na produktywność pracowników?

Przeprowadzone badania wykazały, że etatowy pracownik spędza na produktywnej pracy niepełne trzy godziny. W związku z tym pojawiło się pytanie, co można zrobić, aby pracownik działał skutecznie dłużej, a efekty jego pracy były bardziej widoczne? Do podstawowych bodźców do działania zalicza się:

  • przyznawanie podwyżek oraz premii, docenianie w ten sposób wykonanej pracy wpływa motywująco na pracownika, a dodatkowo chroni pracodawcę przed odejściem członków zespołu. Dodatkowo wiadome jest, że osoba niezadowolona z zarobków gorzej wykonuje swoją pracę.
  • brak udogodnień usprawniających wykonywanie obowiązków lub źle zaplanowane działania, które można rozwiązać wdrożeniem nowoczesnych technologii.
  • umieszczenie pracownika we właściwym miejscu zgodnie z jego umiejętnościami, zainteresowaniami i talentami, aby mógł podejmować zadania zgodne z jego predyspozycjami.
  • samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie projektów, co pozwala odczuć pracownikowi wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa.
  • zmniejszenie liczby spotkań, które zwykle są nieefektywne. Nieefektywności spotkań można zaradzić poprzez wyznaczanie celów spotkania, z których wyniknie np. merytoryczna dyskusja.