Jakie są metody zarządzania projektami?

Każdy przedsiębiorca, który posiada działalność pragnie, aby to właśnie jego Firma odnosiła sukcesy. Jednak, aby tak się działo, w organizacji muszą być zatrudnione osoby, które są kompetentne i mają wiedzę na temat tego jak skutecznie zarządzać. To jest ważne do osiągnięcia sukcesu. Osoby zarządzające zespołem na pewno zdają sobie sprawę z tego, że powinni umieć zarządzać projektami, które są wykonywane właśnie przez ich zespoły. Jeśli osoba nie ma podstawowej wiedzy to nie nadaje się na to stanowisko. Jednak warto dodać, iż istnieją na rynku firmy szkoleniowe, które oferują tego typu szkolenia. Warto się na nie zapisać, a potem wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, w zarządzaniu zespołem. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić zagadnienie jakim jest zarządzanie projektami metody.

Jakie są metody zarządzania projektami?

Jak wiadomo zarządzanie projektami jest bardzo ważne. Jeśli menadżer zrobi to w sposób nieprawidłowy to Firma być może poniesie straty zamiast zyski. A nie o to chodzi. Warto dodać, iż chyba jedną z najważniejszych decyzji, jaką każdy właściciel Firmy powinien podjąć jest przede wszystkim ujednolicenie procesów, które przeprowadzane są w firmie. Chodzi o to, iż zarówno wszyscy kierownicy jak i pracownicy powinni kierować się wspólną ideą. Powinni także stosować jedno, najlepsze narzędzie, które pozwoli im osiągać założone cele. Dzięki temu będzie możliwe między innymi usprawnienie działań i przy okazji uniknięcie powstałego bałaganu. W zarządzaniu projektami liczy się głównie to, aby wszystkie procesy były jednakowe.

Czym są metody zarządzania projektami?

To przede wszystkim zbiór różnych metod. Dokładniej rzecz biorąc, to metody, które umożliwiają przede wszystkim zakończenie projektu z powodzeniem. Dzięki nim zostanie także osiągnięty, wcześniej określony cel. Ponadto jeśli wybierzemy do tego odpowiednią metodykę, to będzie można uzyskać maksymalną wydajność i to w zakresie realizacji projektu. Metody takie pozwalają także na odpowiednią współpracę osób, które są bardzo zaangażowane w dany projekt. Warto dodać, iż metody zarządzania projektami głównie skupiają się na innych powstałych problemach. Wskazują także nieco inną drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu. Do głównych metod możemy zatem zaliczyć, między innymi:

  1. Metodę klasyczną ( inaczej waterfall) – Inną nazwą jaką można znaleźć w źródłach jest metoda tradycyjna. Metoda ta powstała w latach 70-tych XX wieku. Do jej twórców można zaliczyć przede wszystkim dr Winston W. Royce. Głównym jej założeniem było to, iż aby projekt był skutecznie zakończony, niezbędne do tego jest podzielenie danego projektu na dwa etapy. Dzielimy na analizę i realizację. Ważne w tym jest to, iż aby osiągnąć sukces należy bardzo dokładnie planować poszczególne prace. Trzeba także pilnować terminów i realizować go tak jak to było ustalone krok po kroku. Nie wolno nic zmieniać.
  2. Metodę zwinną – W tej metodzie chodzi o to, iż w każdym projekcie powinno się reagować na jakiekolwiek zmiany. Bez względu na to czy trzeba będzie wrócić do wcześniejszych faz. Stawia ona także głównie na interakcję pomiędzy pracownikami oraz współpracę z klientem. W tym można zaliczyć także takie metody jak: Metoda Kanban – chodzi tutaj o przedstawienie projektu w formie wizualnej.
    Metoda Lean – Dostarczanie dobrej jakości produktów poprzez wykorzystanie najprostszych metod.
    Metoda Scrum – Bardzo kreatywne tworzenie dobrej jakości produktów.
  3. Metodę Prince 2 – Ta metoda opiera się przede wszystkim na produktach. W niej zalety dominują nad wadami. Pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach, dlatego jest uważana za przejrzystą.
  4. Metodę PMBOK – Chodzi w tej metodzie o to, iż należy zebrać dobre praktyki dla osób, które zarządzają tymi projektami. Wszystko to po to, aby ich realizacja przebiegała bez zakłóceń, w sposób sprawny i bardzo skuteczny.

Podsumowując niniejszy artykuł warto wspomnieć, iż to jaką metodę zarządzania projektami wybierze dana Firma to zależy tylko i wyłącznie od niej.